ERHVERVSAKADEMI AARHUS MENER: Gør ledere sig umage nok med at få nye kolleger vel ombord?

Af Jørgen Beck, uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus.

En ny produktionschef møder ind på sin første dag. Kollegerne står med korslagte arme og tænker: Lad os nu se, hvad han duer til?

Havde den nyansatte været en ny, dyr maskine, ville der ligge en vedligeholdelsesplan klar og personale ville være sendt på kursus i at betjene maskinen.

Forbereder virksomhedsejere sig bedre, når de anskaffer sig en ny maskine, end når de anskaffer sig en ny leder?

Vejen fra nyansat outsider til insider kræver en del mere end velkomstbuket og morgenmad i afdelingen.

Onboarding handler også om bundlinje

Onboarding er et velkendt begreb i især store koncerner og handler om, hvordan man smidigt og effektivt får nye folk om bord i organisationen. En proces, der ofte involverer fuld support fra chefer og ansatte i afdelingen. Og som begynder allerede før selve ansættelsen og slutter lang tid efter.

God onboarding kan ses på bundlinjen. For ofrer vi for lidt tid på at få den nye medarbejder ’op at køre’, kan vedkommende heller ikke yde optimalt. Og løber måske skrigende bort. 

Sørger man derimod for, at den nyansatte bliver accepteret og integreret i virksomheden, vil vedkommende løbe hurtigere og arbejde mere motiveret fra dag ét.

Forventningsafstemning og buddy-ordning

Her på Ledelsesakademiet gav en opsigelse fra en ny kollega anledning til at revurdere vores måde at rekruttere og introducere nye medarbejdere. Brugte vi nok krudt på at nurse og forankre den nye medarbejder i organisationen? Var vi nok åbne overfor de input og den nytænkning, som den nytiltrådte entusiastisk bragte med sig? Svaret var nej.

Så ændrede vi praksis. Set-up’et i dag indeholder bl.a. disse elementer: Halvårsplan. Statusmøder. Grundig introduktion til årshjul, værdier, kultur og strategi. Forventningsafstemning. Og sidst, men ikke mindst: En buddy, der ofte er en nær, faglig kollega. 

Vi giver ikke bare slip, selvom vi har en oplevelse af, at vores nye kollega kan klare sig selv. Hvad enten man får en garvet, selvkørende rotte eller en mindre rutineret person ombord, kræver det systematisk og vedholdende opfølgning.

Selv i pressede arbejdssituationer må der ikke slækkes på kvaliteten, når en ny medarbejder skal vel ombord i virksomheden. Det gælder for topchefen såvel som for superspecialisten.

Gratis arrangement om onboarding

Bliv klogere på kunsten at få en ny leder eller kollega, når vi tirsdag den 12. maj inviterer til Lederforum om onboarding og rekruttering.

Læs mere om arrangementet