Jan Rohwedder

Chefkonsulent

Jan har siden 1996 været underviser, leder og konsulent inden for ledelses- og lederudvikling. At være teoretisk velfunderet og samtidig konkret og forståelig er en mærkesag for Jan. Jan kan godt lide at have mange vinkler og perspektiver på ledelsesfaget og hjælper gerne sine studerende med at finde deres egen vej.

Jans faglige fundament bunder i mangeårig praktisk erfaring bl.a. som selvstændig konsulent indenfor lederudvikling og rekruttering, chefkonsulent hos Finanssektorens Uddannelsescenter, konsulent hos Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og uddannelsesleder hos Grenaa Handelsskoles Kursuscenter.

På Erhvervsakademi Aarhus underviser Jan på akademi- og diplomuddannelsen i ledelse. Derudover løser Jan konsulentopgaver for både offentlige og private virksomheder og han er ansvarlig for Erhvervsakademiets Lederforum.

Jan er master i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi. Herudover er Jan videreuddannet på flere længerevarende konsulentuddannelser, og er certificeret i en lang række testværktøjer.

Jan har i mere end 35 år lavet frivilligt arbejde i idrættens verden, og har i adskillige år været teamudvikler for kvindelandsholdet i håndbold.

Kontakt Jan på telefon 7228 6125 / 2025 3370 eller på mail jroh@eaaa.dk.