Kompetencegivende uddannelser

Vi tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb inden for ledelse og projektledelse. Forløb, som vi udvikler, så de rammer plet i din virksomhed – både i forhold til virksomhedens kultur, rammer og konkrete behov for nye kompetencer.

I skal selvfølgelig have det maksimale udbytte af den tid og de ressourcer, I investerer i uddannelse. Derfor udvikler vi kurser og uddannelsesforløb ud fra en tæt dialog med jer. Vi udfordrer jer gerne i dialogen og sætter en ære i sammen med jer at finde en løsning, som skaber værdi og kan mærkes, når I er tilbage på arbejde igen. Med et godt kendskab til jeres virksomhed, jeres udgangspunkt og jeres mål kan vi skabe et solidt og inspirerende forløb.

Et skræddersyet forløb hvor indhold, niveau, undervisningsform og stil sættes sammen efter de helt rigtige mål.

Få et stærkt fælles fundament

Der er en række fordele ved, at en gruppe af ledere eller medarbejdere tager af sted på uddannelse sammen. I får en fælles referenceramme og et fælles sprog omkring de nye kompetencer og nye værktøjer. I kan sparre med hinanden efterfølgende og støtte hinanden i at bruge den nye viden og de nye kompetencer aktivt – også når hverdagen sætter ind, og det går stærkt igen.

Uddannelse med stor fleksibilitet

Et skræddersyet uddannelsesforløb giver stor fleksibilitet. Forløbet kan være kort og intensivt eller strække sig over en længere periode. Det kan tilrettelægges for både små og store grupper, og I bestemmer, om det skal foregå hos jer, hos os eller et helt tredje sted.
Kontakt os og hør mere om mulighederne.