MBTI (Myers-Briggs Type Indikator)

MBTI er en personlighedsindikator, som kan anvendes i forskellige udviklingsprocesser: individuel udvikling, medarbejderudvikling, lederudvikling eller gruppeudvikling (både etablerede og nydannede grupper).

MBTI er baseret på, at vi kan fordeles i typer med særlige præferencer, kompetencer og adfærdstræk. Du får med indikatoren øget indsigt i og større forståelse for din egen og andres adfærd. Resultatet sætter fokus på, hvorfor vi reagerer forskelligt i ens situationer. For virksomheden er indikatoren en konstruktiv måde at sætte fokus på virksomhedens forskellige medarbejdertyper, og hvordan man udnytter deres forskellige potentialer på bedste vis. 

Afsæt 3-4 timer og sæt fokus på jeres potentialer

En MBTI-proces tager fra 3-4 timer og opefter, afhængig af den konkrete sammenhæng og jeres ambitionsniveau. Udviklingsprocesser med MBTI kan gennemføres som en selvstændig aktivitet, men de er også anvendelige i sammenhæng med andre aktiviteter, fx afdelingsseminarer, teambuilding mv.

I kan også vælge at give alle medarbejdere en indføring i MBTI; evt. suppleret med individuelle samtaler med en erfaren konsulent.