DiSC personprofil

DiSC personprofilen beskriver styrker og svagheder ved vores personlige adfærdsmønstre – både set i forhold til andre, opgaver og situationer.

DiSC anvendes ofte i forbindelse med rekruttering og karriereudvikling og er anerkendt – både i Danmark og internationalt.

DiSC kan anvendes i forbindelse med personlig udvikling. Det er relevant at anvende DiSC på enkeltpersoner, men ofte er det også en fordel, at hele virksomheden eller udvalgte afdelinger får en indføring i DiSC. Profilen er et godt udgangspunkt for at rådgive om, hvilke strukturer den enkelte medarbejder eller gruppe har behov for, og hvilken adfærd, man med fordel kan fokusere mere på.

Få større indsigt og forbedret kommunikation

Når du udfylder en DiSC personprofil, får du:

  • større indsigt i og øget bevidsthed om egne og andres adfærdsmønstre og motivationsfaktorer
  • en vurdering af dine stærke og svage sider
  • større forståelse for og dermed en bedre kommunikation med andre.

For virksomheden giver DiSC-profiler:

  • et fælles sprog om personlig adfærd
  • forbedret kommunikation og bedre udnyttelse af organisationens ressourcer
  • et forbedret psykisk arbejdsmiljø

DiSC personprofiler kan gennemføres som selvstændige aktiviteter eller i sammenhæng med fx afdelingsseminarer, teambuilding mv.

En DiSC-proces kan tage fra 3-4 timer og opefter, afhængig af den konkrete sammenhæng og jeres ambitionsniveau. Hvis I ønsker at anvende DiSC i grupper kan I evt. supplere med individuelle samtaler med en erfaren konsulent.