Belbins teamanalyse

Belbins teamanalyse er en hjælp, når I skal udvikle stærke teams i virksomheden.

Målet med analysen er, at I får sammensat og udviklet et dygtigt team, som øger arbejdsglæden blandt medarbejderne og bidrager positivt til organisationens præstationsevne.

Analysen kan anvendes på alle niveauer i organisationen – fx afdelingsteams, projektteams eller lederteams – og den er fx brugbar når:

  • Nye teams skal sammensættes
  • Eksisterende teams skal udvikle kompetencer i kommunikation og samarbejde
  • Selvstyrende teams skal rustes til at løse opgaver effektivt
  • Et team skal have nye opgaver eller gennemgå udskiftninger og forandringer.

Få et stærkt udviklingsværktøj

Med analysen får I et stærkt udviklingsværktøj – både for teammedlemmerne, teamet som helhed og ledelsen:

  • Teammedlemmerne bliver bevidste om deres rolle i teamet, styrker og udviklingsmuligheder
  • Teamet som helhed bliver opmærksom på at få gavn af teammedlemmernes individuelle kompetencer og får sat fokus på eventuelle begrænsninger og udfordringer
  • Ledelsen får konkrete værktøjer og metoder, så de kan sammensætte nye optimale teams og udvikle eksisterende teams, fx med teamtræning, efteruddannelse eller omorganisering.

Vores erfarne konsulenter hjælper jer med at omsætte testens resultater til handlingsplaner og initiativer, som vil fungere i jeres virksomhed.