Laboratorie og fødevarer

Vi du gerne opkvalificere dig inden for kemi, labortorie-, fødevare og bioteknologi?

Vi tilbyder følgende kurser og efteruddannelsesmuligheder inden for laboratorie, fødevarer og bioteknologi.

 

Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Deltidsuddannelse for dig, der selvstændigt og på et fagligt og metodisk grundlag vil kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger.Læs mere

Enkeltfag på professionsbachelorniveau

Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie-, fødevare- og procesteknologiLæs mere