Studieretning B - økonomistyring

Faget er for dig, som har været i praktik hos en revisionsvirksomhed eller i en økonomiafdeling

Undervisningen er tilrettelagt således, at du får indsigt i:

  • Revisors forskellige erklæringsopgaver og den grad af sikkerhed, der knytter sig til forskellige erklæringer, herunder erklæringer på budgetter, aftalte arbejdshandlinger og regnskabsmæssig assistance
  • Situationer, hvor erklæringen skal indeholde forbehold eller supplerende oplysninger
  • Review-processens forskellige faser, elementer og sammenhænge og hvordan review adskiller sig fra revision
  • Regulering af faget gående på revisorloven, revisionsstandarder, erklæringsbekendtgørelsen, aktie- og anpartsselskabsloven
  • Planlægning af mindre revisionsopgaver, herunder at beskrive virksomheden, identificere risici, overveje væsentlighed samt fastlægge relevante revisionshandlinger og revisionsmål
  • Udføre og afslutte revision med relevante revisionshandlinger med henblik på egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis.

Med faget bliver du klædt på til at assistere med de grundlæggende arbejdsopgaver på et revisionskontor. Du får samtidigt et godt indblik i, hvordan en virksomheds økonomiafdeling kan tilrettelægge styringsopgaverne med regnskabsvæsenet, så de sikrer et godt samarbejde med virksomhedens revisor.