Management science models (driftsøkonomiske planlægningsmodeller)

Valgfrit uddannelseselement på finansbacheloruddannelsens 7. semester

Kurset indeholder elementer fra faget driftsøkonomiske planlægningsmodeller. Kurset er et suppleringsfag for dig, som vil søge merit til en cand.merc.-uddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om dine meritmuligheder her >>

Indhold

Driftsøkonomiske planlægningsmodeller (5 ECTS)

  1. Anvendelse af kvantitative modeller i en problemløsningsproces 
  2. Lineære optimeringsmodeller 
  3. Heltalsprogrammeringsmodeller 
  4. Målprogrammeringsmodeller 
  5. Beslutningsmodeller 
  6. Heuristiske modeller 
  7. Simulationsmodeller.

Omfang

Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Dato

Kurset starter i august 2016. De præcise datoer offentliggøres til maj. 

Eksamen

Du afslutter kurset med en skriftlig eksamen.

Pris

Kurset koster 200 kr.