For nuværende studerende

Opkvalificerings- og adgangsgivende kurser for dig, som er studerende på Erhvervsakademi Aarhus og skal bruge yderligere kompetencer fx til videreuddannelse.

Business Economics
For Marketing Management graduates, the course, if taken with the subject ‘statistics’ – provides admission to HD 2. part and a special post-graduate course at Aarhus University. 

Driftsøkonomi
Adgangsgivende for markedsføringsøkonomer - sammen med faget statistik - til HD 2. del og et særligt HA-forløb. 

Management science models (driftsøkonomiske planlægningsmodeller)
Adgangsgivende for finansbachelorstuderende til cand.merc.

Studieretning A
Adgangsgivende for finansøkonomer til finansbacheloruddannelsen.

Studieretning B
For finansbachelorstuderende, som har været i praktik.