Indledende studieforberedelse og -teknik (inkl. skriftlighed) - på Tretommervej

Kurset er for kommende studerende på uddannelsen til jordbrugsteknolog

Med kurset får du grundlæggende færdigheder vedr. gode studievaner,  læseteknik, notatteknik og skriftlighed, som skal benyttes som kommende jordbrugsteknologstuderende.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset, hvis du er optaget på en af de nævnte uddannelser. Du kan ikke få SU til kurset, da det ligger før studiestart.

Indhold

  • Gode studievaner. Hvordan lærer man bedst, motivation, koncentration, planlægning, arbejde i studiegrupper
  • Læseteknik. Hvad sker der, når man læser, læsehastighed, forskellige formål med læsning kræver forskellige læsemåder
  • Notatteknik. Undervisningsnoter, læsenoter, kreative noter, hvordan bruge noterne
  • Skriftlighed. Hurtigskrivning, opgaveskrivning, korrekt sprog og rigtige kommaer

Undervisning

Der er undervisning i 18 lektioner. Der er som udgangspunkt plads til alle studerende på opkvalificeringskurserne.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Tretommervej 31
8240 Risskov