Opkvalificerings- og adgangsgivende kurser

For kommende studerende på videregående uddannelser

Opkvalificeringskurser inden studiestart i august for dig, som har behov for genopfriskning i matematik, erhvervsøkonomi, kemi eller studieteknik.Læs mere

For kommende studerende på en akademiuddannelse

Indledende fag og studieteknik - for dig, der vil forbedre eller genopfriske dine færdigheder, inden du starter på en akademiuddannelse. Læs mere

For nuværende studerende

Opkvalificerings- og adgangsgivende kurser for dig, som er studerende på Erhvervsakademi Aarhus og skal bruge yderligere kompetencer fx til videreuddannelse.Læs mere