Introduktion til gældsrådgivning i praksis

Lær at yde grundlæggende gældsrådgivning

Kurset er for dig, der vil lære – eller vide mere – om at yde grundlæggende gældsrådgivning. Du får både viden og anvendelige økonomiske og juridiske værktøjer, så du kan yde lettere kvalificeret og professionel gældsrådgivning.

Styrk dine kompetencer inden for privatøkonomisk rådgivning

Hvordan yder man god gældsrådgivning? Hvorfor bør der være etiske regler for gældsrådgivning? Hvornår er et kreditorkrav forældet? Må kreditor kræve så høje renter? Hvornår kan man søge om gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld? Må en bank nægte borgere en NemKonto? Hvor længe kan man stå registeret i Experian / RKI? Alt dette – og meget mere – får du besvaret på dette tredages kursus.

Målgruppe

Kurset er for dig som arbejder med gældssatte borgere som for eksempel bostøtte, kontaktperson, gadeteammedarbejder, mentor, sagsbehandler, socialrådgiver og lignende, eller gerne vil arbejde med gældsatte borgere.

Dit udbytte

Med ’gældsrådgivning i praksis’ får du grundlæggende:

 • forståelse for gældsrådgivning
 • kompetence inden for kreditorhåndtering
 • viden om processerne i gældsrådgivning
 • indsigt i relevante og nødvendige juridiske områder for gældsrådgivning
 • viden om, hvordan man skelner mellem relevante og irrelevante informationer i relation til gæld.

Indhold

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, hvor de effektive gældsværktøjer præsenteres og forklares af kompetente gældsundervisere, og praktisk arbejde med realistiske cases inspireret fra det virkelige liv. Desuden kommer du til at arbejde med jura og økonomi i et samspil.

Du lærer bl.a. om:

 • relevante retsinstanser og lovgivning
 • etiske regler og god rådgivningsskik
 • rådgivningsteknik
 • budgetlægning, betalingsevneberegning og kreditoroverblik
 • håndtering af fordringer og gennemgang af kreditorkrav, herunder bl.a. forældelsesregler, renter, inkassogebyrer, og hvordan man gør indsigelse over kreditorkrav
 • kriterier for gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld
 • inddrivelse af offentlig gæld, herunder også lønindeholdelse
 • bankforhold
 • kreditorforhandling
 • fogedretten

Om undervisningen

Kurset varer tre dage og vil gennem oplæg, præsentationer og cases give dig viden og værktøjer, så du bliver i stand til at yde lettere gældsrådgivning.

Den Sociale Retshjælps Fonds Gældsrådgivning har ydet landsdækkende gældsrådgivning siden maj 2007 år og er en af Danmarks største frivillige gældsrådgivnings -, og retshjælpsorganisationer. Læs mere på socialeretshjaelp.dk.

Praktiske oplysninger

 • Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J
 • Undervisningen afholdes tre hverdage kl. 09.00 – kl. 16.00
 • Du får udleveret et kursusbevis
 • 15-25 deltagere – tilmelding efter først-til-mølle-princippet
 • Pris er inkl. moms, materialer og forplejning.