Grundlæggende ledelse

Grundlæggende Ledelse er for dig, der ønsker at udvikle dig selv som leder og har brug for nye ledelsesværktøjer og -metoder. På forløbet får du mulighed for at sparre med andre ledere og udvide dit netværk, og endelig får du en analyse af din personlige lederprofil, der giver dig større bevidsthed om din egen ledelsesstil og –rolle.

Kurset er netop nyudviklet med kortere varighed, et skærpet fokus på udvikling og innovation, samt nye måder at arbejde med læring på mellem undervisningsgangene.


Målgruppe

Målgruppen er alle ledere - både teamledere, projektledere og ledere med personaleansvar. Kurset egner sig både til den erfarne og nyudnævnte leder.

Grundlæggende ledelse tilbydes også som et virksomhedsinternt forløb.

Indhold

Kursets indhold er:

 • personlig lederstil og kompetencer
 • hvordan du organiserer, planlægger og prioriterer ledelsesopgaverne
 • hvad ”den rigtige” lederstil og ledelsesmetode er i forskellige situationer
 • hvordan du fremmer motivation og trivsel blandt dine medarbejdere
 • hvordan du håndterer forandringsprocesser
 • kommunikationsværktøjer til ledere
 • konfliktforståelse og -håndtering
 • Innovationsværktøjer og –processer
 • egne ledelsesmæssige udfordringer.

Dit udbytte

Udbyttet med kurset giver dig:

 • større bevidsthed om egen lederrolle
 • redskaber til at forbedre dagligdagen for dig og dine medarbejdere
 • netværk med andre ledere.

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag som leder. Forløbet er en vekselvirkning mellem undervisningsoplæg i plenum, træning og sparring i mindre grupper samt opgaver.

Mellem modulerne arbejdes med aktionslæring i form af undersøgelser og små eksperimenter i egen hverdag.

Varighed

Grundlæggende Ledelse er et udviklingsforløb på 8 kursusdage fordelt over fire måneder.

Modul 1: Det personlige lederskab (2 dage)
Modul 2: Involverende ledelse (2 dage)
Modul 3: Ledelse, kommunikation og konflikthåndtering (2 dage)
Modul 4: Ledelse, læring og innovation (2 dage)

Pris

Prisen for forløbet er 13.500 kr. pr. deltager inkl. moms. Prisen er inklusive forplejning og en analyse af din personlige lederprofil.

Der tages forbehold for prisændringer.

Sted

Undervisningen foregår i vores lokaler på Ringvej Syd 104 i Viby J.

Antal deltagere

Min. 12 og maks. 20 deltagere pr. hold.