Virksomhedsforhold – organisation, ledelse og samarbejde

Med faget får du viden om og forståelse for beslutningsprocesser og samarbejdsstrukturer i en virksomhed, så du med teoretisk indsigtkan indgå i samarbejdsrelationer på tværs af organisationen.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Organisationsstrukturer og -former samt samspil med omverdenen, herunder arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljøforhold og lovpligtige krav til kvalitetssikring
  • Organisationskultur
  • Ledelsesopgaver
  • Beslutningsprocesser
  • Forandringsprocesser
  • Individet i organisationen
  • Kommunikation, samarbejde og konfliktløsning i organisationer, herunder roller, værdier, holdninger samt motivation

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne og består dels af et tværgående kursus (’den gode facilitator’) med undervisning 7 hele dage (3 + 4*1) samt ca. 16 * 2 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. 

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig gruppeopgave og en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej >>

Litteratur

Henriette Bjerreskov Dinitzen og Lars Krogh Jensen: Organisational Theory – a practical approach, Hans Reitzels Forlag, 2010 (ISBN: 9788776758462)

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på mail eller telefon 7228 6463.