Valgfrit fag - Laboratorieteknologi

Med faget bliver du i stand til at indsamle nødvendig viden til opstilling af en forsøgsplan samt hypoteser. Desuden bliver du i stand til at drage konklusioner ud fra resultater opnået på baggrund af selvstændigt planlagt og udført laboratoriearbejde. Herudover bliver du i stand til relatere viden fra opnåede forsøgsresultater til lignende forsøg

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

Indhold

Faget indeholder et eller flere af følgende elementer:

  • En validering/verificering af en analyseforskrift, udarbejdelse af en analysemetode
  • Organisk eller uorganisk syntese, kvantificering/kvalificering ved hjælp af teknikker fra faget analyseteknik

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende. Derudover kræves kompetencer svarende til PBa-fagene Statistisk forsøgsplanlægning og Kemisk analyseteknik

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning samt planlægning af laboratoriearbejde. Opgaveregningen og planlægningen af laboratoriearbejde er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning, rapportering af laboratoriearbejde og til gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej >>

Litteratur

Hart/Craine/Hart/Hadad: Organic Chemistry, a short course (13. ed., 2012)

Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis (8. ed., 2010)

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk eller telefon 7228 6463.

Spørgsmål ang. tilmelding kan sendes til administrationen på e-mail deltid@eaaa.dk.