Statistisk forsøgsplanlægning

Med faget 'statistisk forsøgsplanlægning' bliver du klædt på, så du kan stå for statistisk planlægning af analyse- og forsøgsarbejde.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive faget grundlæggende forsøgsplanlægning.

Indhold

  • Anvendt statistik inden for specialerne:
  • Statistisk Proces Control (SPC) 
  • Én-, to- og flersidet variansanalyse 
  • Blokforsøg 
  • Reducerede forsøgsplaner (screeningsforsøg)
  • Kemometri
  • Statistisk forsøgsplanlægning - opstilling af hypotese, valg af forsøgsstruktur, dimensionering og metoder til resultatbearbejdning. 

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive faget grundlæggende forsøgsplanlægning.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig gruppeopgave med en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point. Tid Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej >>

Litteratur

Litteratur Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Miller & Miller, 6th edition, Prentice Hall. Eller download (for ca. 50 kr.) på www.scribd.com. Samme bog som ovenfor, men i 5. udgave. Kun få kapitler er ændrede i forhold til 6. udgave.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk eller telefon 7228 6463.

Spørgsmål ang. tilmelding kan sendes til administrationen på e-mail deltid@eaaa.dk.