Kommunikation, formidling og videnskabsteori

Med faget får du viden om og færdigheder i at formidle og kommunikere fagligt korrekt – med tanke på modtageren. Du får desuden viden om videnskabsteoretiske hovedretninger og arbejdsmetoder samt informationssøgning og kritisk anvendelse af kildemateriale.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

Indhold

  • Grundlæggende kommunikationsteori og -modeller
  • Formidling af faglig viden i forskellige sammenhænge både mundtligt og skriftligt
  • Videnskabsteori, herunder introduktion til videnskabsteoretiske hovedretninger og paradigmer samt etik
  • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt IMRAD
  • Videns- og informationssøgning, bearbejdning af viden og kildekritik.

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig gruppeopgave med en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej >>

Litteratur

Litteratur Mette Hald: Present and perform, 1. Edition, 2010 (ISBN: 9788776758264) – ca. 198 kr.

Samir Okasha: Philosophy of science. A very short introduction, 2002, Oxford University press – ca. 100 kr.

Ibo van de Poel and Lamber Royakkers: Ethics, Technology and engineering, An introduction, Wiley-Blackwell, 2011 – ca. 220 kr.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk eller telefon 7228 6463.

Spørgsmål ang. tilmelding kan sendes til administrationen på e-mail deltid@eaaa.dk.