Grundlæggende forsøgsplanlægning

Med faget bliver du klædt på, så du kan stå for planlægningen af analyse- og forsøgsarbejde.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

Indhold

  • Grundlæggende statistik på normalfordelte variable
  • Statistiske analyser med hovedvægt på opstilling af hypoteser og resultatvurdering
  • Opstilling af usikkerhedsbudget efter GUM-metoden
  • Forsøgsplanlægning
  • Forsøgets faktorer og forstyrrende parametre
  • Matematisk model
  • Forsøgsplaner – usikkerhed, forsøgsmatrice, estimering af tidsforbrug, klargøring af dokumentation, projektstyring, Gantt-kort og opfølgning.

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive grundlæggende statistik.

Du kan kontakte kursuskoordinator Susanne Bækgaard på e-mail suba@eaaa.dk eller telefon 7228 6454 og høre om dine muligheder for at blive opkvalificeret i statistik inden du starter på faget.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen (fire timer) inden for alle fagets emner.  Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. 

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej >>

Litteratur

Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Miller & Miller, 6th edition, Prentice Hall. Eller download (for ca. 50 kr.) på www.scribd.com. Samme bog som ovenfor, men i 5. udgave. Kun få kapitler er ændrede i forhold til 6. udgave.

QUAM 2000, EURACHEM/CITAC (download gratis).

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk eller telefon 7228 6463.

Spørgsmål ang. tilmelding kan sendes til administrationen på e-mail deltid@eaaa.dk.