Fødevareteknologi II

Med faget får du overblik over mulighederne for brug af tilsætningsstoffer i fødevareindustrien, samt kendskab til fermentering som led i fremstilling af fødevarer.

Målgruppe

Faget er målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

Indhold

  • Tilsætningsstoffer i fødevareindustrien
  • Fermentering / positiv mikrobiologi

Adgangskrav

Du skal være uddannet laborant, procesteknolog eller tilsvarende for at blive optaget på kurset.

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre, og opgaverne bygger på relevante problemstillinger. Der vil være et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Find vej >>

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk eller telefon 7228 6463.

Spørgsmål ang. tilmelding kan sendes til administrationen på e-mail deltid@eaaa.dk.