Fødevarekvalitet og kvalitetsmåling

Med faget 'fødevarekvalitet og kvalitetesmåling' får du viden om fødevarekvalitet som begreb og typer af kvalitet, herunder fysisk/kemisk kvalitet, ernæringsmæssigkvalitet, sensorisk kvalitet, hygiejnisk og holdbarhedsmæssig kvalitet.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • metoder til vurdering af fødevarekvalitet, herunder sensoriske bedømmelser, samt kemiske og fysiske analysemetoder
  • statistisk evaluering af sensoriske analyser
  • ernæringsmæssig evaluering af fødevarer
  • planlægge og anvende praktiske analysemetoder til bestemmelse af fødevarekvalitet

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner, opgaveregning og afprøvning af teorien i praksis. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

'Fødevarekvalitetd og kvalitetesmåling' afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus 
Hasselager Allé 8 
8260 Viby J 
Find vej >>

Litteratur

Sensory evaluation a practical handbook (S) by Sarah E. Kemp, Tracey Hollowood and Joanne Hort, Wiley-Blackwell,

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator 
Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk eller telefon 7228 6463.

Spørgsmål ang. tilmelding kan sendes til administrationen på e-mail deltid@eaaa.dk.