Fødevaresikkerhed og kvalitetesmåling

Med faget får du viden om fødevarekvalitet som begreb og typer af kvalitet, herunder fysisk/kemisk kvalitet, ernæringsmæssigkvalitet, sensorisk kvalitet, hygiejnisk og holdbarhedsmæssig kvalitet.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

Indhold

  • metoder til vurdering af fødevarekvalitet, herunder sensoriske bedømmelser, samt kemiske og fysiske analysemetoder
  • statistisk evaluering af sensoriske analyser
  • ernæringsmæssig evaluering af fødevarer
  • planlægge og anvende praktiske analysemetoder til bestemmelse af fødevarekvalitet

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner, opgaveregning og afprøvning af teorien i praksis. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 
5 ECTS-point.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus 
Hasselager Allé 8 
8260 Viby J 
Find vej >>

Litteratur

Sensory evaluation a practical handbook (S) by Sarah E. Kemp, Tracey Hollowood and Joanne Hort, Wiley-Blackwell,

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator 
Ulla Andrup Jensen på e-mail uaj@eaaa.dk eller telefon 7228 6463.

Spørgsmål ang. tilmelding kan sendes til administrationen på e-mail au@eaaa.dk.