Forløbets opbygning

Målrettet kompetenceudvikling, tæt på praksis

Som studerende på HR-Partner forløbet vil du opleve, at autentiske problemstillinger og erfaringsudveksling er en vigtig del af undervisningen. Som studerende hos os arbejder du så vidt muligt med aktuelle opgaver fra din egen hverdag.

Vi lægger vægt på at skabe en god ramme for sparring med både medstuderende og undervisere. Du kommer til at omsætte teori til praktiske eksempler, og du får masser af inspiration til konkrete løsninger, som du kan arbejde videre med på jobbet.

Forløbet er bygget op omkring følgende moduler: