Adgangskrav

For at blive optaget på HR-partner forløbet skal du have min. to års relevant erhvervserfaring og have gennemført en uddannelse på niveau med en:

  • mellemlang videregående uddannelse
  • bacheloruddannelse
  • relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse
  • videregående voksenuddannelse (fx akademiuddannelse).

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene er der mulighed for at få realkompetencevurderet dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til uddannelsen.

Læs mere om realkompetencevurdering (pdf).