Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed, som oftest dit eget arbejdssted. Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Formålet med afgangsprojektet er sætte dig i stand til at identificere, analysere og reflektere over en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved anvendelse af teori og metode.

Du skal kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en relevant problemstilling.

Afgangsprojektet giver 15 ECTS-point.