Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Diplomuddannelsen i finansiel rådgiving er en 2-årig deltidsuddannelse, på bachelorniveau. Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse, og når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen merk.d (finansiel rådgivning).

Uddannelsen består af to obligatoriske fag, tre retningsbestemte fag, et valgfag og et afgangsprojekt. Du kan tage en hele diplomuddannelsen, eller du kan tage de enkelte fag, som selvstændige kompetencegivende forløb. 

Obligatoriske fag

Retningsbestemte fag

Valgfag

Valgfag skal udgøre 5 ECTS-point, som kan vælges frit fra den mekantile diplomuddannelse eller andre diplomuddannelser, fx diplomuddannelsen i vurdering eller diplomuddannelsen i i ledelse.

På diplom i finansiel rådgivning udbyder vi følgende valgfag:

Andre valgfag på den merkantile diplomuddannelse:

Afgangsprojekt