XML (engelsk)

Med faget bliver du introduceret til XML-familiens komponenter og deres indbyrdes relationer og anvendelsesområder. Du lærer om XML-applikationers specifikke betydning for webapplikationer, og vi arbejder praktisk med problemstillinger inden for anvendelsen af XML i udviklingen af en webapplikation.

Faget svarer til 5 ECTS-point.

Indhold

Du bliver i stand til at analysere og anvende XML som en integrerende del af en webapplikation.

Dit udbytte

Du får kompetencer til at:

  • anvende XML i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af webapplikationer 
  • anvende XSLT i client- og serverside-programmering 
  • anvende et gængs skemasprog til definition af en XMP-applikation 
  • analysere og vælge, hvilke opgaver du optimalt løser ved anvendelse af XML i en webapplikation.