Web-programmering og frontend

Faget er obligatorisk for dig, som kommer med en baggrund som datamatiker. Du lærer at udvikle moderne web-applikationer ved at anvende objektorienteret programmering. Du får forståelse for grundlæggende design og visuel kommunikation og du bliver i stand til at designe simple brugergrænseflader ved at anvende æstetiske og kommunikative principper.

Du får viden om internettets struktur som client/server-platform, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament og World Wide Webs fundamentale protokoller. Endvidere får du kendskab til forskellige mediers særlige karakteristika, svagheder og styrker, og du lærer at udforme en kommunikationsstrategi under hensyntagen til afsender, målgruppe, medier og virkemidler. Undervisningen foregår på engelsk.

Faget svarer til 10 ECTS-point. 

Dit udbytte 

Du opnår kompetencer til at:

  • anvende protokolbaserede specialteknikker i programmering af webapplikationer 
  • programmere og implementere en moderne, dynamisk webapplikation 
  • beherske designprincipper inden for typografi, farvelære, layout, komposition, æstetik og billedsprog – og anvende disse principper ved fremstilling af interaktive brugergrænseflader 
  • anvende programmeringsteknikker i samarbejde med protokoller til sikring af data og systemadgang 
  • anvende kommunikationsteorier, modeller og metoder til planlægning og fremstilling af digitale, visuelle kommunikationskoncepter 
  • anvende teorier om brugervenlighed og kan planlægge og gennemføre af brugertests 
  • analysere et udviklingsønske med henblik på konstruktion af en webbaseret client/server-applikation 
  • vælge og anvende egnede programmeringssprog til udvikling af klientsiden af webapplikationer 
  • analysere og anvende standardiserede dokumentmodeller i samarbejde med det valgte klientside programmeringssprog.