Udviklingsmiljøer

Diplomuddannelsen i webudvikling

Med faget lærer du at vælge kvalificeret mellem forskellige udviklingsmiljøer i relation til platforme og netværk. Du får viden om gængse udviklingsplatforme (fx Eclipse eller Visual Studio) og udviklingsmiljøer (fx Java eller .Net) og deres muligheder og begrænsninger. Vi ser på cross-platform-udvikling, fx udvikling under Linux til brug i et Windows-system eller under Mac til et Linux-system.

Undervisningen foregår på engelsk. 

Indhold

Du bliver i stand til at foretage et formålstjenligt valg mellem udviklingsmiljøer i relation til platform og netværk.

Dit udbytte

Du får kompetencer til at:

  • anvende mindst et gængs udviklingsmiljø 
  • anvende mindst en gængs udviklingsplatform 
  • analysere og udvælge en egnet platform og et egnet udviklingsmiljø til en given opgave.

Eksamen og ECTS

'Udviklingsmiljøer' giver 5 ECTS-point.