Mobiludvikling, Android

Med faget ‘Mobiludvikling, Android’ bliver du i stand til at udvikle applikationer til mobile enheder – fra ide til færdigudviklet, distributionsklar applikation. Du får viden om de centrale distributionskanaler, så du kan anvende dem i praksis eller rådgive andre om anvendelsesmulighederne.

Vi sætter udviklingen af mobilapplikationer i en forretningsmæssig kontekst, så du lærer om forskellige forretningsmodeller for distribution. Vi ser på forskellige genrer inden for mobil software, og du lærer om forskellige programmeringsmæssige strategier, som kan anvendes i udviklingen af mobile applikationer – herunder forskellige teknologiers egnethed til forskellige forretningsmæssige behov. Vi ser på UI, anvendelse af data, integration med webservices, anvendelse af Cloud-services, interaktion mellem applikation og anvendelse af sensorer.

Fokus er på applikationer til Android, og vi anvender det objektorienterede sprog Java.

Undervisningen er på engelsk. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer, så du kan:

  • programmere til Android ved hjælp af Java og anvende de grundlæggende begreber objekt, klasse, metode, konstruktør, indkapsling, grænseflader, nedarvning, specialisering, udvidelse og polymorfi
  • anvende forskellige UI-designs på mobile enheder
  • evaluere forskellige modeller til distribuering og overvågning af applikationer
  • integrere en mobil løsning med andre applikationer, med omverdenen via sensorer eller med andre webbaserede applikationer.