Interfacedesign

Du lærer at analysere og reflektere over samspillet mellem funktionalitet og formgivning, hvor æstetiske og brugsorienterede aspekter medtænkes. Vi arbejder med interaktionsdesign, interfacedesign og usability og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger på baggrund af gængse metoder, modeller og teori på området. Du bliver i stand til at indgå i komplekse anvendelsessammenhænge og selvstændigt forestå formgivningsprocessen ved udformningen af komplekse brugergrænseflader.

Du får viden om funktions- og formgivningsmæssige standarder inden for udvikling af grafiske brugergrænseflader på en række forskellige platforme og i en række forskellige anvendelsessammenhænge. Du for overblik over interaktionsdesign i teknologihistorisk perspektiv og psykologiske aspekter i interaktion mellem menneske og computer.

Faget svarer til 10 ECTS-point.

Dit udbytte

Du opnår kompetencer til at:

  • anvende abstrakte modeller for modellering af interaktion mellem mennesker og systemer 
  • identificere og anvende formelle æstetiske designkriterier og designprincipper for interaktive systemer 
  • identificere og anvende forskellige gængse interaktionsprincipper 
  • anvende standardiserede formelle designmetoder ved udviklingen af brugergrænseflader, herunder prototyping 
  • anvende forskellige principper for strukturering og organisering af information 
  • anvende standardiserede metoder og modeller til dokumentation af design og evaluering visualisering af informationsarkitektur 
  • analysere og perspektivere æstetiske virkemidlers rolle i brugergrænseflader 
  • analysere tilgængelighedsorienterede problemstillinger og anvende universelle tilgængelighedsprincipper i en konkret kontekst 
  • analysere og omsætte kompleks informationsarkitektur til navigationsstruktur og datavisualisering 
  • analysere og anvende og standarder for visning af komplekse data.