Databaser

Diplomuddannelsen i webudvikling

Med faget kvalificerer du dig til at analysere og anvende den relationelle model og/eller XML som en integrerende del af en webapplikation. Du får viden om modelleringssprog til datamodellering, og du lærer om distribuerede og objektorienterede databaser og deres udbredelse og anvendelse i webapplikationer.

Indhold

Du bliver i stand til at analysere og anvende den relationelle model som en integrerende del af en webapplikation. 

Dit udbytte

Du får kompetencer til at:

  • anvende den relationelle datamodel i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af webapplikationer 
  • anvende SQL's avancerede query-muligheder, herunder forskellige JOINs og indlejrede SELECTs 
  • anvende transaktionsbegrebet aktivt til sikring af data 
  • anvende et standardbaseret sprog til udvikling af triggers og stored procedures i et databasesystem 
  • analysere og vælge hvilke opgaver, der formålstjenligt løses i databasesystemet og hvilke, der bør løses med et generelt serverbaseret programmeringssprog.

Eksamen og ECTS

'Databaser' giver 5 ECTS-point.