Vudering af erhvervsejendomme

Dit udbytte

Med faget lærer du at:  

 • Udarbejde grundlag for at kunne påtage sig vurderingsopgaver
 • Indhente og analysere markeds- og ejendomsdata til brug for vurdering af erhvervsejendomme
 • Udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter, markedsnormer m.v.
 • Foretage beregne og opstille værdiansættelse af erhvervsejendomme 
 • Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme, herunder at udfærdige og begrunde en vurderingsrapport

Indhold

 • Aftalegrundlag
 • Regler i planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven, byggelovgivningen m.v
 • Materialer, byggeteknikker og omkostninger til opførelse og renovering af erhvervsejendomme 
 • Indhentelse af ejendomsdata, markedsdata m.v.
 • Vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
 • Beregning ved brug af de mest anvendte metoder – den afkastbaserede model samt DCF

 Faget svarer til 10 ECTS-point.