Investeringsteori

Indhold

Faget investeringsteori giver dig, der arbejder med investering i erhvervsejendomme, stærke kompetencer inden for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme.

Du får uundværlig viden om investeringsteorier- og begreber og bliver derigennem bedre kvalificeret til at analysere investorens overvejelser og formidle og begrunde de valgte handlinger og løsninger.  Faget Investeringsteori danner grundlaget for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der begge inddrages i undervisningen.
Dit udbytte
Faget giver dig:
  • en grundlæggende og nødvendig forståelse af den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendom
  • indsigt i de økonomiske overvejelser, en investor gør sig i forbindelse med investering i en erhvervsejendom. Dette inkluderer blandt andet sammenhænge mellem afkast og risici, samt i hvilken udstrækning disse hænger sammen med den aktuelle økonomiske situation.
  • viden om de kalkulationer, en investor laver forud for investering i en erhvervsejendom samt de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme.
  • viden om kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet og om mulighederne for belåning af erhvervsejendomme af enhver art, herunder lovgivningens regler om realkreditbelåning.

 Faget svarer til 5 ECTS-point.