Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i vurdering

Diplomuddannelsen i vurdering udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af seks obligatoriske fag, et valgfag og et afsluttende diplomprojekt. 

Du kan tage en hel diplomuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. 

1. semester

Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret  (10 ECTS)
Metode og videnskabsteori (5 ECTS)

2. semester

Investeringsteori (5 ECTS)
Vurdering af erhvervsejendomme (10 ECTS)

3. semester

Vurdering af af boliginvesterings- og andelsboligejendomme samt særlige vurderinger (5 ECTS)
Internationale vurderingsprincipper (5 ECTS)
Valgfag: Vurdering af igangværende virksomheder (5 ECTS) 

4. semester

Afgangsprojekt, vurdering (15 ECTS)