Organisation, metode og videnskabsteori

Fjernundervisning

Du får et godt afsæt for at arbejde med kultur og udvikling i organisationer. Du lærer at designe en organisationsanalyse, at identificere behov for udvikling i organisationen og at arbejde professionelt med forandringsprocesser. 

Faget svarer til 10 ECTS-point. 

Faget indhold

 • Organisationskultur
 • Organisationsforandring og udvikling
 • Beslutningsteori
 • Ledelse 
 • Læring
 • Kommunikation
 • Videnskabsteori
 • Samfundsvidenskabelig metode. 

Dit udbytte

Med faget får du: 

 • viden om forskellige teoretiske perspektiver på organisationer for at kunne vurdere organisationens indre struktur og dennes betydning for individ, organisation og samfund
 • viden om og kunne diskutere, hvordan organisationskultur har betydning i og for organisationer og på ledelse
 • forståelse for - i et videnskabsteoretisk perspektiv - at vurdere organisationsteorier og samfundsvidenskabelige metoders anvendelighed i forhold til praktiske problemstillinger og egen ledelse.

Fjernundervisning

Diplomuddannelsen udbydes nu også med mulighed for at tage flere af fagene som fjernundervisning, hvor du som studerende kan vælge at følge undervisningen på distance, mens den foregår, eller du kan downloade og se undervisningen, når det passer bedst netop for dig. Under studiet generelt og ligeledes ved udarbejdelse af skriftlige eksamensopgaver tilbydes du vejledning og sparring via mail og skype. Hvis du ønsker at deltage i et fag som fjernundervisning, anbefales det at du er til stede i den første introduktion. Eksamen kan foregå på Erhvervsakademi Aarhus eller via vores konferencesystem.