Eksternt og internt regnskab

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab

Et forløb for dig, der vil kunne forstå centrale regnskabsmæssige problemstillinger og de principper og redskaber der arbejdes med i det eksterne og interne regnskab. Forløbet ruster dig yderligere til at forstå og arbejde med virksomhedens interne økonomistyringsmodeller.

Fagets indhold

Målet er, at:

  • du får teoretisk og praktisk viden om centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til brug for arbejdet med såvel det interne som det eksterne regnskab
  • du får viden om brugen af det interne regnskab som et ledelsesredskab i forbindelse med styring af virksomhedens aktiviteter, kapacitet og likviditet

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • håndtere og udarbejde årsrapporter ved anvendelse af metoderne og principperne, der er gældende i ÅRL for klasse A- og B-virksomheder
  • analyse årsrapporter og forstå regnskabsposternes indbyrdes sammenhæng
  • vurdere og formidle årsrapporter for små og mellemstore virksomheder
  • anvende et udvalgt og almindeligt forekommende økonomistyringssystem
  • beskrive, sammenfatte, analysere og forklare almindeligt anvendte interne regnskabsteorier
  • analysere og anvende virksomhedens omkostningsdata
  • opgøre beslutningsrelevante kalkuler om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter.

Eksamen og ECTS

'Eksternt og internt regnskab' giver 10 ECTS-point.