Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab

Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende anvender centrale teorier og metoder. Derudover skal afgangsprojektet inddrage empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling.

Nærmere retningslinjer for de formelle krav til projektet er under udarbejdelse.

Afgangsprojektet giver 15 ECTS point