Kommunikation og organisation

For en leder er kommunikationen et af de vigtigste arbejdsområder - for gode kommunikationsevner afgør, om du får succes som leder. 

Faget giver dig overblik over betydningen af lederens kommunikation og det billede, den interne og eksterne kommunikation tegner af organisationen. Du får en række kommunikationsredskaber gennem teori og praktiske øvelser.

Dit udbytte

Du får teoretisk og praktisk viden om og forståelse for, at organisationer både bliver skabt af kommunikation, som foregår i og omkring organisationen. Du lærer at iagttage, analysere og reflektere over meningen og betydningen i den kommunikation, som du møder i din hverdag som leder, så du ad den vej forbedrer dine kommunikationsevner.

Når du har gennemført faget kan du kombinere, analysere og vurdere teorien omkring fagets centrale temaer og anvende disse reflekteret på praksisnære problemstillinger. 

Fagets indhold 

På 'ledelse, kommunikation og organisation' kommer du til at arbejde med:

 • Kommunikationsteorier
 • Organisationen som et system af kommunikation
 • Kommunikation, refleksion og læreprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Magt og demokrati - begreber og forståelser
 • Forskellige koncepter for samtale
 • De vanskelige samtaler som potentiale

Fagets temaer er opdelt i to niveauer: Det intrapersonelle - dvs. det indadskuende niveau som handler om dig. Og det interpersonelle niveau der foregår mellem mennesker. 

Intrapersonelle niveau: 

 • Personlig gennemslagskraft og læring 

Interpersonelle niveau:

 • Produktive dialoger
 • Moderne kommunikationsteorier
 • Socialkonstruktivisme
 • Anvendt retorik og præsentationsteknik
 • Mediation og andre konflikthåndteringsværktøjer
 • Den vanskelige samtale
 • Magt og tillid

Interpersonel kommunikation i organisatorisk perspektiv:

 • Fortællingen - det narrative, herunder storytelling
 • Kommunikation og organisatoriske forandringer
 • Kultur og kommunikation
 • Medievalg og kommunikationsnetværk
 • Organisationsstrukturens betydning
 • Information og usikkerhed
 • Gensidig tilpasning som koordineringsmekanisme
 • Ekstern kommunikation

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring, dvs. at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere. Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne cases. Desuden vil du komme til at prøve både præsentationsteknik og retorik af i praksis.