Forandringsledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Sejl forandringsprojekterne sikkert i havn.

Forandringer er ofte fornuftige og en forudsætning for, at virksomhederne holder sig konkurrencedygtige. Men mange forandringsprojekter kuldsejler eller får langt fra den positive opbakning, som man havde regnet med. Fordi det ofte kan være svært at se, måle og forstå, hvad en forandring faktisk betyder og gør af forskel for fx virksomheden og medarbejderne.

Ledelse af forandringer – både store og små – fylder mere og mere i de fleste lederes bevidsthed og hverdag. Derfor er det afgørende, at du som leder kan stå i spidsen med nye initiativer til forandringer samtidig med, at du sejler de projekter, som virksomheden allerede har sat i søen, sikkert i havn.

Formålet med faget 'forandringsledelse' er, at du både får en teoretisk og en praktisk viden, der gør, at du kan iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen. Da det er væsentligt, at lederen har blik for den særlige betydning, som det enkelte forandringsprojekt har for organisationen. 

Dit udbytte 

Målet med modulet er at sætte dig i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser ud fra et overordnet helhedsperspektiv . Desuden lærer du at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i. 

Fagets indhold 

På 'forandringsledelse' kommer du til at fordybe dig i: 

 • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling samt forandringsledelse
 • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder
 • Ledelsesroller, ledelsesopgaver, ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser.

Vi arbejder med centrale temaer for forandringsledelse: 

Samfundsudviklingens betydning 

 • for de arbejds- og ledelsesmæssige vilkår og for de organisatoriske forandringsprocesser.

Forandringsprocessens natur og design

 • forskellige perspektiver og teorier
 • individfokus og psykologiske aspekter
 • gruppefokus
 • forandringens konsekvenser for grupperelationer
 • organisationsfokus
 • organisationsdesignets konsekvenser for forandringsprocessen
 • kulturelle indvirkninger og forudsætninger.

Lederens rolle og muligheder 

 • lederens rolle i forandringsprocessen og kompetencekrav
 • modeller til design af forandringsprocessen
 • sammenhæng mellem organisationens værdier og valg af metoder i processen
 • metoder til at understøtte forandringsprocessen.

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Det vil sige, at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer med ledelse og forandring både direkte i undervisningen og i din projektskrivning.

Eksamen og ECTS

Går du til eksamen i 'forandringsledelse', så kan du ikke også gå til eksamen i faget 'HR og proceskonsultation'. 'Forandringsledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. 'Forandringsledelse' giver 5 ECTS-point.