Det globale lederskab

John F. Kennedy udtrykte i sin tid, ”Ich bin ein Berliner”, og tog stikket hjem. Globalt lederskab uden sidestykke.  

Men i dag er det ikke kun i luftlagene omkring Kennedy, at lederrollen har global klang. Rollen er under kolossal forandring i takt med, at markeder bliver mere globale og at samarbejde på tværs af grænser nu finder sted på alle niveauer i en virksomhed. Det betinger eksistensen af globalt lederskab. Mon ikke, du selv kender det fra din egen organisation? Som leder eller koordinator er det en kunst at navigere med succes og måske også altid at sikre egen komfort og præstation. En årsag kan være, at der hersker forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt og rigtigt at gøre, og hvorfor det egentlig skal gøres? Lederskab gradbøjes i mange vinkler på tværs af grænser og oversættes måske ud fra vidt forskellige facitlister. Ikke langt til oplevelsen af træghed, forvirring og i værste fald frustration.  

Diplomfaget 'det globale lederskab' er en fire-dages accelerator og træning i at gøre dig endnu bedre til at løse netop dine opgaver på tværs af grænser, på tværs af kulturer, på tværs af selvforståelser osv.  

Forløbet tager udgangspunkt i din egen formulerede udfordring i global sammenhæng – og hvor du kan øjne et forbedringspotentiale med dig i førersædet. Vores mål er, at du med gennemslagskraft skal kunne lede og koordinere processer og være bevidst om, hvad det stiller af krav til dig, så du kan gøre det igen og igen – og i nye sammenhænge.

Indhold: 

  • Globalisering og overnationale emner
  • Ledelsespraksis og kommunikation på tværs af kulturer
  • Gode cases, dårlige cases – hvornår lykkes det, hvornår kuldsejler det?
  • Forskellige kulturperspektiver – Beyond Hofstede.
  • Kortlægning af tværkulturelle krydsfelter, hvornår går det godt eller skidt, hvorfor og hvad skal jeg gøre nu?
  • Digitalt lederskab og opgaveløsning – en uafviselig del af det globale
  • Globale teams 

Sådan arbejder vi

  • Egne udfordringer som guidance for forløbets tilrettelæggelse
  • Ekstern oplægsholder med global erfaring
  • Test i virkeligheden: Virtuelt samarbejde om konkret opgave

Kontakt 

Interesseret i at vide mere, så kontakt  Susanne Muusmann Lassen, er underviser på faget