Organisation, styring & strategi

Med faget organisation, styring og strategi får du nogle kompetencer til at arbejde med strategiske beslutninger.

Dit udbytte

Du bliver i stand til at styre strategiprocesser – blandt andet på baggrund af din indsigt i styringskoncepter og - værktøjer

Centrale emner

• Organisationskultur
• Strategiske processer
• Den lærende organisation
• Leanledelse

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med organisation og processer, men kan tages selvstændigt.