Organisation, metode og videnskabsteori

Fjernundervisning

Du får et godt afsæt for at arbejde med kultur og udvikling i organisationer. Du lærer at designe en organisationsanalyse, at identificere behov for udvikling i organisationen og at arbejde professionelt med forandringsprocesser. 

Faget svarer til 10 ECTS-point. 

Faget indhold

 • Organisationskultur
 • Organisationsforandring og udvikling
 • Beslutningsteori
 • Ledelse 
 • Læring
 • Kommunikation
 • Videnskabsteori
 • Samfundsvidenskabelig metode. 

Dit udbytte

Med faget får du: 

 • viden om forskellige teoretiske perspektiver på organisationer for at kunne vurdere organisationens indre struktur og dennes betydning for individ, organisation og samfund
 • viden om og kunne diskutere, hvordan organisationskultur har betydning i og for organisationer og på ledelse
 • forståelse for - i et videnskabsteoretisk perspektiv - at vurdere organisationsteorier og samfundsvidenskabelige metoders anvendelighed i forhold til praktiske problemstillinger og egen ledelse.

Fjernundervisning

Diplomuddannelsen udbydes nu også som fjernundervisning målrettet dig, som ikke har mulighed for at deltage i holdundervisningen. 

Fjernundervisning består i høj grad af selvstudie og forudsætter derfor en høj grad af selvdisciplin, idet uddannelsen i forvejen kræver en høj grad af læsning og forberedelse. Du får adgang til en række videoer med gennemgang af det mest centrale stof, du tilbydes vejledning og sparring, især omkring skrivning af eksamensopgaver, og du har mulighed for at deltage i et begrænset antal webinarer. Hvis du ønsker at deltage i et fag som fjernundervisning, anbefales det at du er til stede i den første introduktion. Eksamen kan foregå på Erhvervsakademi Aarhus eller online.