Praktiske oplysninger

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Tid og sted

Uddannelsen gennemføres som dagsundervisning fra kl. 8.30-16.00.

På fag med 5 ECTS er der 4 undervisningsdage og på fag med 10 ECTS er der 7 undervisningsdage. Der må forventes en høj forberedelsesgrad, særligt i form af læsning, men også i form af opgaveløsning. På afgangsprojektet er der ingen undervisning, men du får tilknyttet en vejleder.

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej >>

Kursus i studieteknik

Inden studiestart har du mulighed for at tage et kursus i studieteknik, kontakt studievejledningen efter tilmelding.

Pris 

Der betales pr. semester. Prisen pr. semester er 19.800 kr, inklusiv fuld forplejning. Dertil kommer udgifter til bogindkøb. Der tages forbehold for prisændringer.

Fjernundervisning

Diplomuddannelsen udbydes nu også som fjernundervisning målrettet dig, som ikke har mulighed for at deltage i holdundervisningen. 

Fjernundervisning består i høj grad af selvstudie og forudsætter derfor en høj grad af selvdisciplin, idet uddannelsen i forvejen kræver en høj grad af læsning og forberedelse. Du får adgang til en række videoer med gennemgang af det mest centrale stof, du tilbydes vejledning og sparring, især omkring skrivning af eksamensopgaver, og du har mulighed for at deltage i et begrænset antal webinarer. Hvis du ønsker at deltage i et fag som fjernundervisning, anbefales det at du er til stede i den første introduktion. Eksamen kan foregå på Erhvervsakademi Aarhus eller online.

Ønsker du at følge et fag som fjernundervisning, skal du huske at tilmelde dig faget som fjernundervisning under tilmelding.

Læs mere om fjernundervisning her

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her