De studerende fortæller

Under uddannelsen bliver de studerenes dagligdag i virksomheden bragt spil. Metoder og teorier relateres til de studerendes jobmæssige erfaringer og udfordringerog de får værktøjer til at planlægge virksomhedens salg, så det bidrager optimalt til succes, både nationalt og internationalt.

Mød studerende og dimittender, som fortæller om det udbytte diplomuddannelsen i international handel og markedsføring har givet dem.

Studiet har givet mig en bedre forståelse for, hvordan jeg kan optimere min forretning og viden om hvilke håndtag, jeg skal dreje på for at øge salget. På studiet er jeg nået frem til en strategi for, hvordan vi kan optimere kundernes værdioplevelse. Med 22 års erhvervserfaring ved jeg selvfølgelig en masse i forvejen, men det er sundt for mig at blive bevidst om teorien bag. Dermed kan jeg gennemføre strategien med en større sikkerhed.

— Erik Danielsen er 40 år og distriktschef hos OK a.m.b.a. i Viby

Læs mere om Eriks historie her >>