Videnskabsteori

Videnskabsteori er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen. Det giver en baggrund for at kunne sætte de nyeste udviklinger i perspektiv; både historisk og filosofisk. Vi arbejder med hvordan paradigmeskift påvirker måden, vi forholder os til alle aspekter af menneskelig interaktion.

Videnskabsteori danner baggrund for research og analyser af høj kvalitet. Vi afsøger forskningsmæssige positioner og problemstillinger og får et nyt perspektiv på den digitale udvikling, vi ser lige nu.

Indhold

  • Videnformer, videnskabsteori og forskningsmetode
  • Positivisme
  • Socialkonstruktivisme
  • Fænomenologi
  • Hermeneutik
  • Paradigmer og paradigmeskift

Udbytte

Med 'videnskabsteori' får du kompetencer til at:

  • have alternative perspektiver på at lave brugerundersøgelser af høj kvalitet
  • reflektere på et højt abstraktionsniveau
  • udfordre din egen position og faglighed
  • udfordre din organisation på måden, I arbejder med data og research.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. 'Videnskabsteori' udgør 5 ECTS-point