Digital projektledelse

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

I 'digital projektledelse' arbejder du med at forstå både agile og traditionelle projektledelsesformer og du får indsigt til at kunne vælge den projektledelsesform, der passer til dit projekt.

Vi arbejder med, hvordan du som projektleder kan udvikle dit team både hvis det er virtuelle teams og teams, der kan mødes dag-til-dag. I projektledelse arbejder du også konkret med risikostyring og tidsestimering af digitale projekter samt betydningen af kravsspecifikationer.

Indhold

 • Agil  vs. traditionel projektledelse
 • Vælg den rigtige projektledelsesmetode
 • Online metoder til projektstyring
 • Planlægningsmetoder
 • Kravsspecifikationer
 • Teams og virtuelle teams
 • Risikostyring
 • Team ledelse
 • Team udvikling

Udbytte

Med 'digital projektledelse' får du kompetencer til:

 • nye metoder til projektledelse og -styring.
 • at færdiggøre projekter til tiden og på budgettet
 • at få tilfredse stakeholders
 • at lave bedre tids- og prisestimering
 • mere effektive teams.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. 'Digital projektledelse' giver 5 ECTS-point.