Content marketing

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Uden indhold er din virksomhed usynlig online. I 'content marketing' lærer du, hvordan du bruger indhold til at få kunderne til at opdage dig og blive hængende.

Du lærer metoder til at skabe effektivt indhold, og hvordan det påvirker SEO og brugeroplevelsen.  Du går fra faget med redskaber til at analysere og vurdere eksisterende indhold og selv skrive og skabe nyt.

Indhold

  • Content i sammenhæng med SEO for b2b og b2c
  • Forståelse af målgrupper
  • Digital storytelling og virkemidler
  • Formidling og forståelse af paid, owned og earned media
  • Opfølgning på indhold via måling og brug af sociale medier

Udbytte

Med 'content marketing' opnår du kompetencer til at kunne;

  • Forbedre det nuværende indhold på din virksomheds hjemmeside og sociale medier
  • Bruge skrevet og visuelt indhold strategisk
  • Planlægge indhold, implementere det og handle på det i sammenhæng med virksomhedens mål.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’Content marketing’ udgør 5 ECTS-point