Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i digital konceptudvikling

Diplomuddannelsen i digital koncepudvikling giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, 6 valgfag og en afsluttende opgave. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point.

Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Tager du hele uddannelsen samlet kan du gøre det på 2 år. Det vil betyde du skal deltage i undervisning ca. en gang ugentligt i perioderne august- december og februar-juni. I det sidste semester af studiet skriver du afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Afgangsprojekt