Studietilfredshed

- akademiuddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores akademiuddannelser på en række udvalgte indikatorer. 

Område 2013
svar fra 61 %
2014
svar fra 55 %
2015
svar fra 60 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
71  74 70
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
73 75 73
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
77 80 76
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  76  78 75
Administration 81 83 82
Undervisningen 77  80 76
Underviseren 83  85 83
Fysisk miljø og udstyr 81 83 80

På en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.