Webprogrammering, client-side

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Formålet med 'webprogrammering, client-side' er at introducere dig til client-side webudvikling, hvilket omfatter strukturering af indhold, layout af indhold samt dynamiske elementer i browseren. 

Du bliver kvalificeret til at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader via script teknologier samt simpel kommunikation med server-side scripts. Det kvalificerer dig også til at indgå i drøftelser vedrørende teknologivalg, performance og sikkerhed i forbindelse med client-side webudvikling.

Indhold

  • Strukturering og layout af indhold i browseren
  • Strukturering og udvikling af dynamiske brugergrænseflader via script-teknologier
  • Programmering af dynamiske elementer
  • Simpel kommunikation med server-side scripts
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg.

Dit udbytte

Når du har gennemført 'webprogrammering, client-side' kan du:

  • strukturere indhold i browseren
  • opsætte indhold i browseren (layout)
  • udvikle client-side programmer der kan foretage simpel kommunikation med ser-ver-side scripts
  • foretage en vurdering og et valg af teknologi til client-side web-programmering

Eksamen og ECTS-point

'Webprogrammering, client-side' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. 'Webprogrammering, client-side' svarer til 5 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'Webprogrammering, client-side' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Webprogrammering, client-side' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'webprogrammering, client-side' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her